Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Pierwszy zjazd studiów podyplomowych z zakresu postępowania administracyjnego w kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pierwszy zjazd studiów podyplomowych z zakresu postępowania administracyjnego w kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu

Anna Chmura
07.10.2019

W dniach 5 – 6 października 2019 r. odbył się pierwszy zjazd studiów podyplomowych z zakresu postępowania administracyjnego w kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu, organizowanych przez Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu i Uniwersytet Łódzki, a realizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Studia podyplomowe rozpoczęło 40 osób: funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej oraz pracownicy Urzędu ds. Cudzoziemców.
Otwarcia studiów podyplomowych dokonał kierownik studiów podyplomowych dr hab. Jacek Chlebny, prof. nadzw. UŁ, zaś Komendanta OSS SG płk. SG Jacka Wysokińskiego reprezentowała koordynatorka studiów podyplomowych ppłk SG Magdalena Pawlik.

Pierwszego dnia zajęć prof. Jacek Chlebny – Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, przeprowadził wykład nt. „ Istota i znaczenie zasad ogólnych postępowania administracyjnego oraz ich znaczenie w procesie stosowania prawa oraz rozstrzygania spraw w drodze decyzji administracyjnej.” Następnie omówił treści poszczególnych zasad ogólnych postępowania administracyjnego z uwzględnieniem ich wykładni w doktrynie i orzecznictwie sądów administracyjnych oraz wskazaniem praktycznych aspektów ich stosowania w praktyce organów administracji publicznej. 

W dalszej części zajęć prof. Wojciech Chróścielewski – Kierownik Zakładu Polskiego Postępowania Administracyjnego na WPiA UŁ przeprowadził serię wykładów dotyczących zasad udziału w postępowaniu administracyjnym organizacji społecznych i innych podmiotów działających na prawach strony, strony w postępowaniu administracyjnym i pełnomocnika.
Drugiego dnia zjazdu prof. Jacek Chlebny oraz dr Paweł Dańczak przeprowadzili w grupach ćwiczenia, podczas których omawiano praktyczne znaczenie zagadnień poruszanych w trakcie wykładów dla postępowań prowadzonych przez organy Straży Granicznej.

Studia współfinansowane są z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji projekt nr 1/9-2018/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II”.

 

do góry