Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonalący dla przewodników psów służbowych z Żandarmerii Wojskowej i Straży Marszałkowskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący dla przewodników psów służbowych z Żandarmerii Wojskowej i Straży Marszałkowskiej

Anna Chmura
31.10.2019

31 października 2019 r. zakończyła się druga w tym roku edycja kursów doskonalących, realizowanych przez funkcjonariuszy Zakładu Kynologii OSS SG dla przewodników psów służbowych z Żandarmerii Wojskowej. W kursie wziął udział również przewodnik z psem służbowym ze Straży Marszałkowskiej.

W kursach wzięło udział łącznie 9 przewodników z psami o specjalności do wyszukiwania narkotyków oraz do wyszukiwania materiałów wybuchowych. 
Przez trzy tygodnie słuchacze uczestniczyli w zajęciach teoretycznych obejmujących zasady szkolenia oraz podstawy udzielania pierwszej pomocy psu, a także w zajęciach praktycznych, które miały na celu doskonalenie jakości pracy przewodnika z psem. 
Instruktorzy Zespołu Szkolenia Przewodników i Tresury Psów dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie  pracy węchowej psów jak również ogólnego posłuszeństwa. 
Główny nacisk położono na pracę w zróżnicowanym środowisku oraz zastosowanie próbek materiałów szkoleniowych o różnej gramaturze.  

Szkolenie zakończyło się egzaminem, który wszyscy uczestnicy zaliczyli z wynikiem pozytywnym. 

Zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu wręczyli Komendant Ośrodka płk SG Jacek Wysokiński oraz Zastępca Komendanta Wydziału Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu mjr Przemysław Tokarczyk.

 

 

do góry