Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy OSS SG w Lubaniu a KWP Wrocław - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy OSS SG w Lubaniu a KWP Wrocław

Beata Czarniecka - Serafin
27.11.2019

27 listopada 2019 r. w Sali Tradycji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu podpisanie zostało porozumienie o współpracy pomiędzy OSS SG w Lubaniu a KWP we Wrocławiu.

Porozumienie podpisali: nadinsp. Tomasz Trawiński – Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu oraz płk SG Jacek Wysokiński – Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca Stron, w obszarach wynikających z ich właściwości, polegająca na organizacji wspólnych przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia poziomu wiedzy, umiejętności i jakości wyszkolenia kadry i słuchaczy we wszystkich obszarach będących przedmiotem zainteresowania Stron.

do góry