Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonalący "Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy SG kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, przeprowadzania działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom" - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący "Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy SG kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, przeprowadzania działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom"

Anna Chmura
29.11.2019

W dniach 25 – 29.11.2019 r. funkcjonariusze Zakładu ds. Cudzoziemców przeprowadzili ostatnią w tym roku edycję kursu doskonalącego nt. "Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy SG kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, przeprowadzania działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom".

W trakcie szkolenia omówione zostały rodzaje oraz zasady udzielania cudzoziemcom zezwoleń uprawniających do wykonywania pracy na terytorium RP. 
W kolejnym bloku tematycznym omówiono procedury przeprowadzania przez funkcjonariuszy SG kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców. Omówiono także skutki prawne wobec pracodawców i pracowników wynikające z przeprowadzonej przez funkcjonariuszy SG kontroli prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców.   

Wraz z przedstawicielami Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu oraz ekspertkami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lubaniu, przedłożono zasady współdziałania SG z innymi organami w zakresie przeprowadzanych powyższych kontroli. 
Ekspert wewnątrzinstytucjonalny z Morskiego Oddziału SG przeprowadził zajęcia praktyczne w oparciu o kazusy przeprowadzanych przez funkcjonariuszy kontroli.  

W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze z Nadbużańskiego, Nadwiślańskiego, Śląskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego i Morskiego Oddziału SG. 

do góry