Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna „Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom”

Anna Chmura
07.02.2020

W dniach 3 – 7.02.2020 r. funkcjonariusze Zakładu ds. Cudzoziemców przeprowadzili pierwszą w tym roku edycję kursu doskonalącego nt. "Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy SG kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, przeprowadzania działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom".

Głównym celem szkolenia było nabycie oraz pogłębienie wiedzy w zakresie stosowania procedur przeprowadzania kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, a także dokumentowania czynności związanych z przedmiotową kontrolą. 
 
W trakcie szkolenia omówione zostały rodzaje oraz zasady udzielania cudzoziemcom zezwoleń uprawniających do wykonywania pracy na terytorium RP.  
 
W kolejnym bloku tematycznym przeanalizowano procedury przeprowadzania przez funkcjonariuszy SG kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców. Omówiono także skutki prawne wobec pracodawców i pracowników wynikające z przeprowadzonej przez funkcjonariuszy SG kontroli prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców.   
 
Wraz z przedstawicielami Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu oraz ekspertkami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lubaniu przedstawiono zasady współdziałania SG z innymi organami w zakresie przeprowadzanych powyższych kontroli.  
   
W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze z Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie, Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie oraz Bieszczadzkiego, Nadbużańskiego, Nadwiślańskiego, Morskiego oraz Podlaskiego Oddziału SG.   
 
 
do góry