Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kolejna grupa funkcjonariuszy SG wyjechała do Republiki Macedonii Północnej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejna grupa funkcjonariuszy SG wyjechała do Republiki Macedonii Północnej

Patrycja Linke - Malinowska
10.02.2020

W poniedziałek, 10 lutego br., grupa 20 funkcjonariuszy Straży Granicznej wyjechała do Republiki Macedonii Północnej, aby wspierać tamtejszą Policję Graniczną w przeciwdziałaniu kryzysowi migracyjnemu. Meldunek od dowódcy, w zastępstwie Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu płk. SG Jacka Wysokińskiego, odebrała płk SG Małgorzata Sakaluk.

W misji pod dowództwem ppłk. SG Arkadiusza Marczuka z Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie biorą udział funkcjonariusze z Bieszczadzkiego, Nadodrzańskiego, Nadbużańskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Śląskiego, Morskiego, Podlaskiego, Karpackiego i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz z Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie i Centralnego Ośrodka Szkoleń SG w Koszalinie.

Do zadań, które polscy funkcjonariusze będą wykonywać poza granicami RP będzie należało m.in. zapobieganie nielegalnemu przekraczaniu granicy poza przejściami granicznymi oraz rejestracja wniosków o ochronę międzynarodową i weryfikacja autentyczności dokumentów.

Wyjazd został poprzedzony kursem doskonalącym pt. „Przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań służbowych w ramach współpracy transgranicznej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz innymi państwami w ramach umów bilateralnych”, który odbył się dniach 5 - 9.02.2020 r.

Głównym celem szkolenia było pogłębienie kompetencji i wiedzy oraz rozwój umiejętności funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie realizowania zadań wynikających z podpisanych umów międzynarodowych w zakresie wspólnych operacji służących ochronie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości w związku ze zwiększonym napływem migrantów na granice wspieranego państwa. W trakcie zajęć funkcjonariusze ćwiczyli taktykę i techniki realizacji czynności służbowych w obiektach zurbanizowanych,  zatrzymywanie oraz doprowadzanie osób zatrzymanych, ewakuację i samoewakuację z pojazdu, zasady udzielania pierwszej pomocy, a także zasady przemieszczania się pojazdów w kolumnie i terenie. Uczestniczyli również w wykładach na temat tradycji i kultury macedońskiej.

do góry