Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonalący „Prowadzenie postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem przez przewoźnika lotniczego przepisów w zakresie przetwarzania danych dotyczących przelotu pasażera" - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący „Prowadzenie postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem przez przewoźnika lotniczego przepisów w zakresie przetwarzania danych dotyczących przelotu pasażera"

Patrycja Linke - Malinowska
10.02.2020

W dniach 3 - 7 lutego br. funkcjonariusze Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu wspólnie z funkcjonariuszami Zarządu Operacyjno – Śledczego KGSG przeprowadzili kurs doskonalący pn. „Prowadzenie postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem przez przewoźnika lotniczego przepisów w zakresie przetwarzania danych dotyczących przelotu pasażera". Szkolenie odbyło się w Centralnym Ośrodku Szkolenia SG w Koszalinie.

Kurs adresowany był do funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy w ramach realizacji swoich obowiązków służbowych będą prowadzić postępowania administracyjne w sprawie nakładania administracyjnych kar pieniężnych na przewoźników lotniczych za naruszenie przepisów w zakresie przetwarzania danych dotyczących przelotu pasażera.

Głównym celem kursu było nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zadań i czynności związanych z prowadzeniem postępowań w sprawie nakładania administracyjnych kar pieniężnych na przewoźników lotniczych.
Realizacja treści programowych zakładała osiągnięcie celów dydaktycznych, polegających na tym, by słuchacze po ukończeniu kursu:

  • posiadali wiedzę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących postępowania administracyjnego związanego z nakładaniem administracyjnej kary pieniężnej na przewoźnika lotniczego,
  • wskazywali właściwy tryb rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w stosunku do przewoźnika lotniczego,
  • posiadali wiedzę w zakresie obowiązków przewoźników lotniczych wynikających z przepisów w zakresie przetwarzania danych dotyczących przelotu pasażera,
  • posiadali umiejętności wykonywania dokumentów w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie nakładania administracyjnej kary pieniężnej na przewoźnika lotniczego, w tym wydania decyzji kończącej postępowanie oraz decyzji wydanej w wyniku wniosku strony o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Cele te realizowane były poprzez wykłady teoretyczne oraz pakiet ćwiczeń praktycznych i pracy na dokumentach, związanych z przygotowanymi wcześniej kazusami.

W szkoleniu wzięło udział 22 funkcjonariuszy z Morskiego, Podlaskiego i Warmińsko–Mazurskiego Oddziału SG.

 

ppłk SG Agata Chmura Segedyn

 

do góry