Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Zakończenie szkolenia podoficerskiego dla funkcjonariuszy SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie szkolenia podoficerskiego dla funkcjonariuszy SG

Beata Czarniecka - Serafin
13.03.2020

W dniach 11 - 12 marca 2020 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono egzamin końcowy dla słuchaczy szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej, który obejmował część teoretyczną oraz praktyczną z poszczególnych działów szkolenia zawodowego i był sprawdzianem zdobytej wiedzy oraz umiejętności.

Do egzaminu przystąpili funkcjonariusze z Bieszczadzkiego, Karpackiego i Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Najwyższą średnią ocen ze szkolenia uzyskała funkcjonariuszka z Bieszczadzkiego Oddział SG ze średnią 4,65.

13 marca 2020 r. odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia. Komendant OSS SG w Lubaniu płk SG Jacek Wysokiński, w obecności kadry kierowniczej, wręczył absolwentom świadectwa ukończenia szkolenia, pogratulował zdanych egzaminów oraz życzył awansów i wielu sukcesów w dalszej służbie.

do góry