Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Warsztaty pt. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zadań wykonywanych przez Sekcję Obsługi Administracyjnej w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warsztaty pt. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zadań wykonywanych przez Sekcję Obsługi Administracyjnej w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców”

Anna Chmura
16.03.2020

W dniach 11 – 13.03.2020 r. w Obiekcie Szkoleniowym w Szklarskiej Porębie OSS SG odbyły się warsztaty pt. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zadań wykonywanych przez Sekcję Obsługi Administracyjnej w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców”.

Uczestnikami spotkania byli funkcjonariusze Sekcji Obsługi Administracyjnej w Strzeżonych Ośrodkach z Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Bieszczadzkiego, Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. 

Podczas spotkania omówiono między innymi zasady monitorowania spraw cudzoziemca oraz współpracy z przedstawicielem Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, zasady przesyłania dokumentacji przez placówki SG dokonujące zatrzymania i umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców.
Przedstawiono kwestie postępowania skargowego przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu oraz postępowania związane z przedłużaniem okresu pobytu cudzoziemca w detencji.

Przedsięwzięcie realizowane było z projektu nr 1/9/-2018/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II” współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

do góry