Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonaląco–atestacyjny przewodników psów specjalnych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonaląco–atestacyjny przewodników psów specjalnych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni

Anna Chmura
20.03.2020

19.03.2020 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu zakończył się kurs doskonaląco–atestacyjny przewodników psów specjalnych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni.

W trakcie kursu przeprowadzono szereg działań korygujących warsztat pracy przewodników, a także kształtowano zachowania psów w pracy węchowej. 

Podjęte działania przyniosły oczekiwane rezultaty, dzięki czemu słuchacze, przystępujący do egzaminów na zakończenie szkolenia, uzyskali wysokie wyniki.

do góry