Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Nowy sprzęt w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowy sprzęt w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu

Beata Czarniecka - Serafin
26.03.2020

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu nieustannie poszukuje dodatkowych źródeł finansowania na realizację przedsięwzięć szkoleniowych.

Tym razem Program Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego współfinansowanego przez UE, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przystąpił w 2019 r. do realizacji projektu nr 68/PL/2019/FBW.

Porozumienie finansowe na realizację projektu zostało podpisane 26 czerwca 2019 r. Całkowita wartość projektu to 1 143 990,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych stanowi 857 992,50 zł, tj. 75% łącznych kosztów projektu.

W ramach ww. projektu Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu zakupił m.in. 9 pojazdów ATV CAN-AM Outlander.

Nowoczesny sprzęt będzie wykorzystywany do realizacji  kursów doskonalących adresowanych do funkcjonariuszy pełniących służbę na granicy zewnętrznej UE.

Ponadto OSS SG w ramach ww. projektu realizuje i będzie kontynuował  zakupy sprzętu, m. in. noktowizory, GPS-y, bezzałogowy statek powietrzny, stanowiącego pomoce dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji kursów doskonalących w ramach ww. projektu.

Głównym celem projektu jest ochrona przed nielegalnym przekraczaniem zewnętrznej granicy UE przez osoby poprzez podwyższenie poziomu kompetencji w zakresie techniki jazdy pojazdami ATV, orientowania się w terenie oraz poruszania się w różnych warunkach pogodowych, o różnych porach doby funkcjonariuszy SG pełniących obowiązki służbowe na zewnętrznej granicy UE.

Szkolenia z użyciem pojazdów ATV dla przedstawicieli Straży Granicznej mają na celu nabycie lub zwiększenie umiejętności wykorzystywanych w trakcie ochrony granicy oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa podczas realizacji zadań służbowych przez funkcjonariuszy SG.

do góry