Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Porozumienie o współpracy szkoleniowej pomiędzy Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu a Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Porozumienie o współpracy szkoleniowej pomiędzy Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu a Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Anna Chmura
30.06.2020

29 czerwca 2020 r. zawarto porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy szkoleniowej pomiędzy Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu a Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Porozumienie podpisali: Dziekan Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Karol Kiczka oraz Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu płk SG Jacek Wysokiński. 

Umowa obejmuje współpracę w zakresie przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych w obszarach, będących przedmiotem zainteresowania Stron.

 

do góry