Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna 1 LIPCA – ŚWIATOWY DZIEŃ PSA - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

1 LIPCA – ŚWIATOWY DZIEŃ PSA

Anna Chmura
01.07.2020

Pies był pierwszym z udomowionych przez człowieka zwierząt, jego cechy osobnicze sprawiły, że został powszechnie uznany za najwierniejszego przyjaciela człowieka.

Pies jako gatunek zwierząt Canis familiaris po raz pierwszy został opisany naukowo w 1758 r. przez Karola Linneusza. Na przestrzeni dziejów powstało tysiące ras psa domowego i choć większość z nich wyginęła, to i tak współcześnie jest ich bardzo dużo - w rejestrach światowych organizacji kynologicznych uznano ok. 400 ras psów. 

Pies to przede wszystkim niezastąpiony towarzysz człowieka - członek rodziny, opiekun osób starszych, pomocnik osób z niepełnosprawnościami. Obcowanie z psem dobroczynnie wpływa na człowieka, na jego psychofizyczną kondycję. 

Pies - ze względu na jego wrodzone cechy - wykorzystywany jest przez człowieka do ściśle określonych zadań, np. w dogoterapii, wykrywaniu chorób a także do pracy na rzecz bezpieczeństwa i obronności kraju. Psy pracujące są nieodzowne w służbie wielu formacji na całym świecie. Także w naszej formacji korzysta się z ich zdolności i używa m.in. jako psy patrolowo- obronne, tropiące, czy też do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni, narkotyków. 
Obecnie w Straży Granicznej służbę pełni ok. 260 psów, a najliczniejszą rasę stanowią owczarki niemieckie – ok. 63%. 

Mając na uwadze rolę i znaczenie psa jako towarzysza człowieka, niech ustanowiony 1 lipca Światowy Dzień Psa będzie okazją do wyrażenia naszego uznania dla ofiarnej i wiernej służby towarzyszącego od zarania dziejów kompana człowieka. Dzień ten niech będzie też okazją do zwrócenia uwagi na wiele problemów dotyczących bezdomności zwierząt i wspierania wszelkich inicjatyw mających na celu wzbudzenie zainteresowania ich adopcją. 

Wszystkim zaś czworonożnym „funkcjonariuszom” naszej formacji składamy przy tej okazji szczególne podziękowania za wierną i oddaną służbę.

do góry