Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Trening bezpiecznej jazdy pojazdami ATV w różnych warunkach terenowych – moduł I - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Trening bezpiecznej jazdy pojazdami ATV w różnych warunkach terenowych – moduł I

Anna Chmura
06.07.2020

3 lipca 2020 r. grupa funkcjonariuszy z Podlaskiego i Bieszczadzkiego Oddziału SG ukończyła pierwszą w tym roku edycję czterodniowego kursu doskonalącego „Trening bezpiecznej jazdy pojazdami ATV w różnych warunkach terenowych – moduł I” zrealizowanego w ramach projektu nr PL/2019/PR/0068 współfinansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a przeprowadzonego przez instruktorów z Zakładu Ogólnozawodowego.

Głównym celem kursu jest nabycie i podniesienie podstawowych umiejętności poruszania się pojazdami ATV, które mają wpływ na bezpieczeństwo funkcjonariusza podczas ochrony granicy państwowej, kształtowanie prawidłowych zachowań związanych z bezpieczną jazdą oraz dbałością o powierzony sprzęt służbowy SG. 

Dzięki szkoleniu, funkcjonariusze mogą bezpiecznie realizować stawiane zadania w ochronie naszych granic, wykorzystując nowoczesne pojazdy ATV. 

do góry