Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Szkolenie dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach

Anna Chmura
13.07.2020

10 lipca 2020 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG w Lubaniu przeprowadzili szkolenie pt. „Postępowanie funkcjonariuszy Policji wobec cudzoziemców przebywających na terytorium RP”, skierowane do funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach.

W związku z szerszą obecnością cudzoziemców w naszej codziennej rzeczywistości, funkcjonariusze Policji zainteresowani byli przedstawieniem i wyjaśnieniem im zasad pobytu cudzoziemców w naszym kraju oraz w państwach strefy Schengen, omówieniem dokumentów uprawniających cudzoziemców do legalnego pobytu na terytorium RP, a także doskonaleniem umiejętności prowadzenia kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP.

 

do góry