Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Warsztaty dla koordynatorów oddziałowych ds. ochrony przed wydaleniem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warsztaty dla koordynatorów oddziałowych ds. ochrony przed wydaleniem

Anna Chmura
17.07.2020

W dniach 15 – 17.07.2020 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, wykładowcy Zakładu do Spraw Cudzoziemców przeprowadzili warsztaty dla koordynatorów oddziałowych ds. ochrony przed wydaleniem.

W warsztatach udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy SG reprezentujący wszystkie oddziały SG – na co dzień pełniący funkcję wspomnianych koordynatorów, a także funkcjonariusze prowadzący postępowania w zakresie ochrony przed wydaleniem oraz przedstawiciele Zarządu ds. Cudzoziemców KGSG.
W trakcie zajęć przedstawiono orzecznictwo sądowe (krajowe i międzynarodowe) w kontekście ochrony cudzoziemców przed zobowiązaniem do powrotu oraz zagadnienia związane z praktycznymi aspektami prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach udzielania zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany. Przedsięwzięcie miało charakter praktyczny, uczestnicy wypracowywali wspólne stanowiska w zakresie zgłaszanych zagadnień problemowych  wynikających z doświadczeń w prowadzeniu takich postępowań.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało z projektu nr 1/9-2018/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

do góry