Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec cudzoziemców

Patrycja Linke - Malinowska
24.07.2020

W dniach 20 – 24 lipca 2020 r. funkcjonariusze Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący pt. „Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec cudzoziemców”.

W szkoleniu wzięło udział 25 funkcjonariuszy z Morskiego, Warmińsko – Mazurskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego, Śląskiego i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

W czasie zajęć nabyli oni i uporządkowali wiedzę oraz umiejętności pozwalające na określanie źródeł ustrojowego, materialnego i procesowego prawa administracyjnego. Analizowali zakres obowiązywania i budowę Kodeksu postępowania administracyjnego. Poznawali zasady postępowania administracyjnego i ich wagę dla prawidłowości postępowania. Uczyli się prawidłowo rozpoznawać uczestników postępowania i charakter ich udziału w sprawie, a także określać ich prawa i obowiązki. Kursanci poznali tzw. regulacje zwalczania bezczynności organu i sposoby reakcji strony na przewlekłość postępowania lub bezczynność organu. Omawiali szczegóły dotyczące decyzji administracyjnej, jako podstawowego sposobu rozstrzygania, a także postanowienia, jako akty nierozstrzygające merytorycznie.
W dalszej części szkolenia słuchacze zgłębiali tajniki dotyczące zawiadomień i wezwań, doręczania pism i obliczania terminów, a także zaznajamiali się z przesłankami i procedurą wzruszania, zaskarżania i weryfikacji decyzji i postanowień ostatecznych i nieostatecznych. Poznali też zasady odpowiedzialności osoby prowadzącej postępowanie za bezczynność, przewlekłość lub wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa.

W trakcie gościnnego wykładu pan dr Paweł Dąbrowski z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie omówił tematy związane z postępowaniem wyjaśniającym, kwestią umorzenia i zawieszenia postępowania. Omówił także tematykę zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Jak wynika z opinii wyrażonych przez uczestników po zakończeniu szkolenia ten niezwykle intensywny kurs znacznie się przyczyni do wzmocnienia ich kompetencji w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych.

Kurs był współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (Projekt 1/9-2018/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów - część II”).

 

 

do góry