Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kształtowanie i doskonalenie kompetencji międzykulturowych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kształtowanie i doskonalenie kompetencji międzykulturowych

Patrycja Linke - Malinowska
31.07.2020

W dniach 27 - 31.07.2020 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbył się kurs doskonalący pt. „Kształtowanie i doskonalenie kompetencji międzykulturowych”.

W przedsięwzięciu wzięli udział funkcjonariusze pionów ds. Cudzoziemców z Bieszczadzkiego, Karpackiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego, Śląskiego i Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, a także przedstawiciele Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie, Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu.  

Kurs przeprowadzili wykładowcy Zespołu ds. Migracji Zakładu ds. Cudzoziemców:

  • mjr SG Anna Wawrzynowicz,
  • kpt. SG Karina Błażejczak.

Podczas zajęć programowych przedstawiono zagadnienia z zakresu kultury i jej wymiarów oraz kulturowych uwarunkowań skutecznej komunikacji z przedstawicielami wybranych grup narodowościowych i religijnych. Uwagę poświęcono również omówieniu psychospołecznych konsekwencji migracji i uchodźstwa. W trakcie kursu uczestnicy brali udział w warsztatach, w czasie których poznali metody związane z pokonywaniem barier w kontaktach z cudzoziemcami oraz rozwiązywaniem konfliktów na płaszczyźnie funkcjonariusz – cudzoziemiec.
Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na temat różnych sytuacji napotykanych podczas wykonywania codziennych zadań służbowych.

Przedsięwzięcie współfinansowane z Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji Bezpieczna Przystań (nr projektu: 1/9-2018/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II”).

do góry