Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs instruktorski z zakresu prowadzenia zajęć z broni palnej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs instruktorski z zakresu prowadzenia zajęć z broni palnej

Anna Chmura
14.09.2020

W dniach 26.08 - 11.09.2020 r. funkcjonariusze Zakładu Zabezpieczenia Działań Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili kurs instruktorski z zakresu prowadzenia zajęć z broni palnej.

W XII edycji szkolenia uczestniczyli funkcjonariusze OSS SG, którzy po uzyskaniu uprawnień instruktorskich będą prowadzić zajęcia strzeleckie na kursach podstawowych, podoficerskich i doskonalących realizowanych w OSS SG.

Program zajęć obejmował zagadnienia z zakresu planowania, organizowania i przeprowadzania:

  • indywidualnych treningów strzeleckich z broni palnej,
  • programowych szkoleń strzeleckich i okresowych sprawdzianów strzeleckich ze wszystkimi funkcjonariuszami jednostki organizacyjnej Straży Granicznej,
  • szkoleń specjalistycznych, dotyczących obsługi i użycia innych rodzajów broni palnej dla osób nie posiadających przedmiotowego przeszkolenia, przewidzianych przez kierownika jednostki do wykonywania zadań służbowych związanych z użytkowaniem innych rodzajów broni palnej tzn. strzelb gładkolufowych, pistoletów maszynowych, karabinków,
  • okresowych i doraźnych szkoleń doskonalących w zakresie: przepisów regulujących użycie broni palnej, taktyki poruszania się funkcjonariuszy z bronią palną, teorii i zasad strzelania z broni palnej, zasad bezpiecznego posługiwania się oraz warunków bezpieczeństwa podczas szkoleń z wykorzystaniem broni palnej, podstaw budowy i działania przydzielonej broni palnej, stosowanej amunicji, skutków działania pocisków na organizm ludzki i użytkowania osłon balistycznych, a także przepisów regulujących posiadanie broni palnej przez podmioty prawne i osoby fizyczne,
  • zawodów strzeleckich.

Program kursu obejmował również zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz psychologii. 

 

do góry