Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonalący "Przeprowadzanie wydaleń z terytorium RP cudzoziemców droga lotniczą" - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący "Przeprowadzanie wydaleń z terytorium RP cudzoziemców droga lotniczą"

Anna Chmura
14.09.2020

W dniach 7 - 11.09.2020 r. w OSS SG w Lubaniu przeprowadzony został kurs doskonalący "Przeprowadzanie wydaleń z terytorium RP cudzoziemców droga lotniczą".

W trakcie szkolenia funkcjonariusze zapoznali się aspektami prawnymi doporwadzeń krajowych oraz z międzynarodowymi przepisami lotniczymi, a także operacjami organizowanymi przez Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną Frontex. Omówiony został również zakres użycia środków przymusu bezpośredniego na pokładzie statków powietrznych.  

W trakcie zajęć poruszone zostały również zagadnienia związane z różnymi aspektami komunikacji niewerbalnej, różnic kulturowych, a także komunikacji w języku angielskim. 

W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze z Nadwiślańskiego, Bieszczadzkiego i Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. 

Szkolenie organizowano w ramach projektu 1/9-2018/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – Część II”. 

do góry