Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonalący „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Subkontynentu Indyjskiego” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Subkontynentu Indyjskiego”

Tomasz Kaniak
25.09.2020

W dniach 22-25 września b.r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu funkcjonariusze Zakładu ds. Cudzoziemców przygotowali i przeprowadzili kurs doskonalący „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Subkontynentu Indyjskiego”.

Przez cztery dni słuchacze – funkcjonariusze Straży Granicznej z Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Śląskiego i Nadwiślańskiego Oddziału SG – zdobywali wiedzę na temat wybranych krajów Subkontynentu Indyjskiego, w szczególności Indii, Pakistanu, Bangladeszu, Nepalu, Sri Lanki. 
Kurs rozpoczęły zajęcia przybliżające słuchaczom Azję Południową oraz poszczególne państwa tego regionu pod kątem geograficznym, historycznym i politycznym. Dużo uwagi poświecono na omówienie bieżącej złożonej sytuacji politycznej w państwach takich jak Indie, Pakistan czy Bangladesz. 
Kolejnym modułem kursu były wykłady zaproszonej ekspertki pani dr hab. Agnieszki Kuczkiewicz-Fraś – wykładowczyni z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, która przybliżyła słuchaczom państwa omawianego regionu pod kątem religijnym i kulturowym.
Duże zainteresowanie wzbudziły kwestie zasad i obyczajów uwarunkowanych religijnie i  kulturowo, ale także utrwalonych przez tradycję oraz tematy związane z rolą rodziny, pozycją kobiet i dzieci – ze szczególnym uwzględnieniem Indii.
Profesor A. Kuczkiewicz-Fraś omówiła także tematy związane z historycznymi uwarunkowaniami i bieżącą sytuacją związaną z konfliktami, separatyzmami i terroryzmem w regionie. Poruszyła kwestie związane z konfliktem Indyjsko-Pakistańskim o Kaszmir, z konfliktem w Pendżabie i Asamie, omówiła dążenia separatystyczne Tamilów na Sri Lance, separatyzmy w Pakistanie - w Waziristanie, Beludżystanie i Sindh. 
Wykładowczyni omówiła komunalizm i zjawisko „szafranowego terroru” hindusów, a także poświęciła część wykładu terroryzmowi i organizacjom terrorystycznym działającym w Azji Południowej.
Sporo uwagi poświecono informacjom na temat Bangladeszu i sytuacji bieżącej panującej w tym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem czynników generujących migrację.
Na zakończenie szkolenia wykładowca Zakładu ds. Cudzoziemców zaprezentował słuchaczom Azję Południową w trochę „lżejszym” wydaniu - widzianą oczami podróżnika z Polski, przedstawił własne impresje fotograficzne i refleksje z podróży do Indii.
Zajęciom towarzyszył dyskretny zapach kadzidełek, wystawa strojów, publikacji, albumów i zdjęć dot. regionu, co przyczyniło się do stworzenia wyjątkowej atmosfery i pozytywnego odbioru przez słuchaczy.


Przedsięwzięcie było współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „ Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II”, projekt 1/9 - 2018/BK – FAMI.

do góry