Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonaląco-atestacyjny przewodników psów tropiących - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonaląco-atestacyjny przewodników psów tropiących

Tomasz Kaniak
25.09.2020

25.09.2020 r. zakończył się kurs doskonaląco-atestacyjny przewodników psów tropiących.

Szkolenie, które odbywało się w dniach 7 – 25 września br. rozpoczęło się od sprawdzenia 
poziomu wyszkolenia przewodników z psami, w wyniku którego jeden słuchacz po uzyskaniu oceny bardzo dobrej powrócił do macierzystej jednostki organizacyjnej z psem, pozostali słuchacze uczestniczyli w zajęciach przez kolejne 2 tygodnie.
W trakcie kursu słuchacze realizowali zajęcia  m.in. z tropienia śladów na różnorodnym podłożu, w warunkach małej wilgotności powietrza co niewątpliwie miało wpływ na podniesienie zdolności użytkowych czworonożnych podopiecznych oraz umiejętności interpretowania zachowań psa.
W dniach 23 - 25.09.2020 r. do egzaminu przystąpiło 5 słuchaczy wraz z psami w trakcie którego musieli wykazać się umiejętnościami z zakresu rozpoznawania przedmiotów, tropienia śladów, rozpoznawania śladów oraz ćwiczeń obronnych. 
Wyniki osiągnięte podczas egzaminu potwierdziły bardzo dobre przygotowanie przewodników z psami do pełnienia obowiązków związanych z ochroną granicy państwa. 
Życzymy sukcesów oraz satysfakcji płynącej z pracy z psem służbowym! 

do góry