Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kolejna grupa funkcjonariuszy SG będzie wspierać Policję Graniczną Republiki Macedonii Północnej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejna grupa funkcjonariuszy SG będzie wspierać Policję Graniczną Republiki Macedonii Północnej

Patrycja Linke - Malinowska
28.09.2020

W niedzielę, 27 września 2020 r., grupa funkcjonariuszy Straży Granicznej wyjechała do Republiki Macedonii Północnej, w celu wsparcia tamtejszej Policji Granicznej w przeciwdziałaniu kryzysowi migracyjnemu.

W misji pod dowództwem ppłk. SG Arkadiusza Marczuka z Centrum Szkolenia Straży Granicznej uczestniczą funkcjonariusze z Bieszczadzkiego, Karpackiego, Nadbużańskiego, Morskiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego, Śląskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie, Centalnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie, a także z Biura Spraw Wewnętrznych SG.

Wyjazd został poprzedzony kursem doskonalącym pt. „Przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań służbowych w ramach współpracy transgranicznej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz innymi państwami w ramach umów bilateralnych”. W trakcie zajęć funkcjonariusze trenowali umiejętności strzeleckie, ćwiczyli taktykę i techniki realizacji czynności służbowych w obiektach zurbanizowanych, zatrzymywanie oraz doprowadzanie osób zatrzymanych, ewakuację i samoewakuację z pojazdu, zasady udzielania pierwszej pomocy, a także zasady przemieszczania się pojazdów w kolumnie i terenie. Uczestniczyli również w wykładach na temat tradycji i kultury macedońskiej.

Do zadań, które polscy funkcjonariusze będą wykonywać poza granicami RP, będzie należało m.in. zapobieganie nielegalnemu przekraczaniu granicy poza przejściami granicznymi oraz rejestracja wniosków o ochronę międzynarodową i weryfikacja autentyczności dokumentów.

 

 

do góry