Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Działania Straży Granicznej poza granicami RP - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Działania Straży Granicznej poza granicami RP

Anna Chmura
03.10.2020

Funkcjonariusze Straży Granicznej od 2016 r. wspierają Policję Graniczną Republiki Macedonii Północnej w przeciwdziałaniu kryzysowi migracyjnemu.

Wyjazdy poprzedzone są kursem doskonalącym pt. „Przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań służbowych w ramach współpracy transgranicznej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz innymi państwami w ramach umów bilateralnych”, realizowanym w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu.

W trakcie zajęć, funkcjonariusze trenują umiejętności strzeleckie, ćwiczą taktykę i techniki realizacji czynności służbowych w obiektach zurbanizowanych, zatrzymywanie oraz doprowadzanie osób zatrzymanych, ewakuację i samoewakuację z pojazdu, zasady udzielania pierwszej pomocy, a także zasady przemieszczania się pojazdów w kolumnie i terenie. Uczestniczą również w wykładach na temat tradycji i kultury macedońskiej.

Do zadań, które polscy funkcjonariusze wykonują poza granicami RP, należy m.in. zapobieganie nielegalnemu przekraczaniu granicy poza przejściami granicznymi oraz rejestracja wniosków o ochronę międzynarodową i weryfikacja autentyczności dokumentów.

do góry