Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonalący pt. „Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący pt. „Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu”

Dorota Tomczyk
30.10.2020

W dniach 26 - 30.10.2020 r. wykładowcy z Zakładu do Spraw Cudzoziemców przeprowadzili kurs doskonalący pt. „Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu”. Kurs skierowany był do funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy w ramach realizacji swoich obowiązków służbowych prowadzą postępowania administracyjne i realizują czynności skutkujące decyzją o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

W trakcie szkolenia omówiono zasady postępowania administracyjnego, prawa i obowiązki cudzoziemców w postępowaniu o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, podejmowanie i prowadzenie czynności kontrolnych wobec cudzoziemców, jak również procedury związane ze zobowiązaniem cudzoziemca do powrotu.
W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze z Podlaskiego, Morskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego i Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. 

Przedsięwzięcie realizowane było z projektu nr 1/9-2018/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II” współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

do góry