Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Warsztaty „Podniesienie efektywności współpracy SG z innymi instytucjami w zakresie obsługi administracyjnej cudzoziemców w obszarze powrotów” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warsztaty „Podniesienie efektywności współpracy SG z innymi instytucjami w zakresie obsługi administracyjnej cudzoziemców w obszarze powrotów”

Beata Czarniecka - Serafin
05.11.2020

W dniach 4 - 5.11.2020 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG przeprowadzili warsztaty skierowane dla oficerów łącznikowych SG przy urzędach wojewódzkich pt. „Podniesienie efektywności współpracy SG z innymi instytucjami w zakresie obsługi administracyjnej cudzoziemców w obszarze powrotów”.

To kolejne, z corocznie odbywających się warsztatów, mających na celu wypracowanie skutecznych i skoordynowanych metod współpracy Straży Granicznej i urzędów wojewódzkich w zakresie spraw dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP, a przede wszystkim służące usystematyzowaniu oraz ujednoliceniu procedur współpracy i wymiany informacji, co w konsekwencji przyczyni się do skuteczniejszego prowadzenia procedur identyfikacyjnych i powrotowych wobec cudzoziemców, którzy przestali spełniać warunki do pobytu na terytorium RP.

Warsztaty „Podniesienie efektywności współpracy SG z innymi instytucjami w zakresie obsługi administracyjnej cudzoziemców w obszarze powrotów”

Warsztaty, w swoim programie zawierały następujące zagadnienia: przedstawienie i omówienie działalności oficerów łącznikowych oraz  najważniejszych aspektów bieżącej działalności, omówienie spraw problematycznych, najnowszych trendów migracyjnych oraz zidentyfikowanych metod nadużyć procedur legalizacyjnych.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało on–line, na platformie Straży Granicznej z wykorzystaniem systemu wideokonferencji. To nowe narzędzie wykorzystywane przez wykładowców OSS SG w Lubaniu w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Warsztaty „Podniesienie efektywności współpracy SG z innymi instytucjami w zakresie obsługi administracyjnej cudzoziemców w obszarze powrotów”

Realizacja przedsięwzięcia współfinansowana była z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji projekt 1/9-2018/BK-FAMI "Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II".

Logo UE Fundusz Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna Przystań"

 

 

do góry