Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonaląco-atestacyjny przewodników psów tropiących - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonaląco-atestacyjny przewodników psów tropiących

Anna Chmura
25.11.2020

24.11.2020 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu zakończyła się kolejna edycja kursu doskonaląco-atestacyjnego przewodników psów tropiących.

Kurs był realizowany w zróżnicowanym terenie oraz przy zmiennych warunkach atmosferycznych. Zajęcia miały na celu korygowanie i doskonalenie pracy przewodników i psów, podniesienie zdolności użytkowych oraz umiejętności czytania i interpretowania zachowań psów przez ich opiekunów.

W trakcie egzaminu, który odbył się w dniach 23 – 24.11.2020 r. słuchacze wraz z psami musieli wykazać się umiejętnościami z zakresu rozpoznawania przedmiotów, tropienia śladów, rozpoznawania śladów, ćwiczeń ogólnego posłuszeństwa oraz ćwiczeń obronnych. 

Wyniki, osiągnięte podczas egzaminu, potwierdziły bardzo dobre przygotowanie uczestników do pełnienia obowiązków związanych z ochroną granicy państwowej. 

Przewodnik wraz z psem w trakcie kursu doskonaląco-atestacyjnego przewodników psów tropiących

Przewodnik wraz z psem w trakcie kursu doskonaląco-atestacyjnego przewodników psów tropiących

Przewodnik wraz z psem w trakcie kursu doskonaląco-atestacyjnego przewodników psów tropiących

do góry