Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie działań powrotowych dla kadry kierowniczej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie działań powrotowych dla kadry kierowniczej

Anna Chmura
04.12.2020

W dniach 1 - 3.12.2020 r. odbyły się warsztaty dla kadry kierowniczej pionu ds. cudzoziemców pt. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie działań powrotowych dla kadry kierowniczej”.

To kolejne z corocznie odbywających się warsztatów, w trakcie których omówiono wiele praktycznych aspektów związanych z funkcjonowaniem pionu do spraw cudzoziemców. Tym razem przedsięwzięcie, zorganizowane przez Zarząd ds. Cudzoziemców KGSG, zrealizowane zostało online, na platformie Straży Granicznej z wykorzystaniem systemu wideokonferencji. To nowe narzędzie, wykorzystywane również przez wykładowców OSS SG w Lubaniu w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Logo Cisco Webex Meetings

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu 1/9-2018/BK-FAMI "Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II" z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Logo UE Fundusz Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna Przystań"

do góry