Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonalący „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z regionu Maghrebu, Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z regionu Maghrebu, Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej”

Anna Chmura
11.12.2020

W dniach 7 - 11 grudnia br. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu funkcjonariusze Zakładu ds. Cudzoziemców przygotowali i przeprowadzili kurs doskonalący „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z regionu Maghrebu, Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej”.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, był to pierwszy kurs z zakresu komunikacji międzykulturowej prowadzony on-line. 

Przez pięć dni słuchacze – funkcjonariusze z Podlaskiego, Nadbużańskiego, Śląskiego, Bieszczadzkiego, Warmińsko-Mazurskiego i Nadwiślańskiego Oddziału SG – zdobywali wiedzę na temat wybranych krajów Maghrebu, Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej, w szczególności Syrii, Libanu, Izraela, Palestyny, Egiptu, Maroka, Jemenu, Jordanii, Kataru, Arabii Saudyjskiej.

Kurs rozpoczęły zajęcia prowadzone przez kpt. SG Karinę Błażejczak, która przybliżyła słuchaczom charakter grup etnicznych zamieszkujących omawiany region, ich religię obyczaje i wierzenia. Wiele uwagi poświęciła na  omówienie Berberów, w tym Kabylów i Tuaregów, Kurdów, Asyryjczyków i oczywiście Arabów. 
Kolejny dzień szkolenia poświęcony był kwestiom religijnym i wyznaniowym mieszkańców omawianego regionu. 
Wykładowcę Ośrodka wspomogła swą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem ekspert – doktor  habilitowana nauk teologicznych, religioznawca i islamoznawca, wieloletnia badaczka kultury Bliskiego Wschodu, autorka wielu publikacji i monografii pani Aldona Piwko, która przybliżyła słuchaczom państwa omawianego regionu pod kątem wyznaniowym, historycznym i społecznym. Duże zainteresowanie wzbudziły kwestie zasad i obyczajów utrwalonych przez religię, a także tematy związane z rolą rodziny, pozycją kobiet i dzieci oraz diasporą muzułmańską na terenie Europy.
Sporo miejsca poświęcono historycznym (w tym wojennym) uwarunkowaniom funkcjonowania państw w regionie, okolicznościom i wydarzeniom związanym ze ścieraniem się wpływów grup etnicznych, religijnych i politycznych oraz państw wschodu i zachodu w państwach Maghrebu, Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej.

Ponadto ekspert poświęciła czas na omówienie ruchów migracyjnych, głównych czynników wypychających mieszkańców omawianego regionu ze swoich państw oraz zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, związanych np. z przestępczością czy terroryzmem w regionie. Podsumowaniem kursu była dyskusja dotycząca aktualnych kontrowersji związanych z repatriacją terrorystów związanych z ISIS. 

Przedsięwzięcie było współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II”, projekt 1/9 - 2018/BK – FAMI.

Logo UE Fundusz Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna Przystań"

do góry