Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonaląco-atestacyjny dla przewodników psów specjalnych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonaląco-atestacyjny dla przewodników psów specjalnych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni

Dorota Tomczyk
21.12.2020

18.12.2020 r. zakończyła się ostatnia tegoroczna edycja kursu doskonaląco-atestacyjnego dla przewodników psów specjalnych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni.

Szkolenie miało na celu zweryfikowanie i skorygowanie występujących błędów i niewłaściwych nawyków podczas pracy z psem. Ponadto przewodnicy pogłębiali wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów oraz zasad kierowania i posługiwania się psem służbowym.
Podczas kursu, słuchacze wraz z psami służbowymi zdobywali wiedzę i doskonalili umiejętności, które są niezbędne podczas wykonywania zadań służbowych.
Egzamin, podczas którego sprawdzono przygotowanie do pracy w nw. obszarach, przeprowadzony został w dniach 16 -18.12.2020 r. i potwierdził wysoką skuteczność zarówno psów, jak i przewodników:

  •    przeszukiwanie pomieszczeń;
  •    przeszukiwanie środków transportu;
  •    przeszukiwanie terenu;
  •    przeszukiwanie bagaży;
  •    rozpoznawanie zapachów;
  •    ćwiczenia ogólnego posłuszeństwa.

Wyniki, osiągnięte podczas egzaminu, umożliwiły przedłużenie „Atestu psa służbowego SG” na kolejny rok.

Oceny uzyskane z egzaminu potwierdziły wysoki poziom wyszkolenia psów i ich przewodników. Wartością dodaną kursu jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz przećwiczenie sytuacji, które indywidualnie zaistniały w służbie.

do góry