Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonalący „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej”

Dorota Tomczyk
26.03.2021

W dniach 22-26 marca br. Zakład ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przygotował i przeprowadził kurs doskonalący „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej”. Z uwagi na sytuację pandemiczną na terenie naszego kraju, kurs odbył się on-line.

Przez pięć dni słuchacze, funkcjonariusze z Centrum Szkolenia SG, z Podlaskiego OSG, Śląskiego OSG, Bieszczadzkiego OSG, Warmińsko-Mazurskiego OSG, oraz Nadwiślańskiego OSG zdobywali wiedzę na temat wybranych krajów Afryki Subsaharyjskiej, w szczególności Somalii, Erytrei, Etiopii, Kenii, Sudanu, Czadu, Tanzanii, Mali, Nigerii, Burkina Faso, Kamerunu.
Kurs rozpoczęły zajęcia prowadzone przez kpt. SG Karinę Błażejczak, która przybliżyła słuchaczom region Afryki Subsaharyjskiej oraz poszczególne państwa regionu pod kątem geograficznym, etnicznym, historycznym i politycznym. Dużo uwagi poświecono na omówienie bieżącej, złożonej sytuacji politycznej i gospodarczej w państwach takich jak Somalia, Erytrea, Mali, Burkina Faso, Nigeria. Sporo miejsca poświęcono historycznym (w tym wojennym) uwarunkowaniom funkcjonowania państw w regionie, okolicznościom i wydarzeniom związanym ze ścieraniem się wpływów grup etnicznych oraz państw wschodu i zachodu w państwach Afryki Subsaharyjskiej.
Kolejny dzień szkolenia poświęcony był kwestiom zróżnicowania obywateli regionu pod względem wyznawanej religii i wierzeń.
Wykładowcę OSS SG w Lubaniu wspomógł swą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem ekspert, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie etnologii, wieloletni badacz kultur afrykańskich, Lucjan Buchalik (na co dzień dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach), który przybliżył słuchaczom państwa omawianego regionu pod kątem kulturowym, historycznym, etnicznym i społecznym. Zwrócił również uwagę na istniejące zagrożenie ze strony dżihadystów. Duże zainteresowanie wzbudziły kwestie zasad i obyczajów utrwalonych przez tradycję, tematy związane z rolą rodziny, pozycją kobiet i dzieci, a także kwestie identyfikacji cudzoziemców.
Ponadto ekspert poświęcił czas na omówienie ruchów migracyjnych, głównie czynników wypychających mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej ze swoich państw oraz zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, związanych np. z przestępczością czy terroryzmem w regionie.

Slajd prezentacji podczas zajęć kursu doskonalącego "Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej"

Plakat dotyczący kursu "Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Afryki Aubsaharyjskiej"

Przedsięwzięcie było współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „ Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II”, projekt 1/9 - 2018/BK

 

do góry