Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Oddali krew by pomóc w ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Oddali krew by pomóc w ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia

Tomasz Kaniak
19.04.2021

16 kwietnia 2021 r. na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się akcja honorowego oddawania krwi pod hasłem „NA STRAŻY ŻYCIA”.

To zaszczytne przedsięwzięcie honorowym patronatem objął Komendant Główny Straży Granicznej. Celem akcji jest przede wszystkim ukazanie niecodziennego aspektu służby funkcjonariusza Straży Granicznej, jako krwiodawcy, niosącego pomoc w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Akcja miała na celu również popularyzację honorowego krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego. 

To tutaj, w naszym Ośrodku, wszyscy ludzie o wielkim sercu, w specjalnie przygotowanym autobusie, mogli oddać swoją krew dla potrzebujących. Funkcjonariusze Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, pracownicy cywilni, słuchacze szkolenia kwalifikowanego oraz mieszkańcy powiatu lubańskiego już od wielu lat włączają się w tak szczytne akcje, więc i tym razem nie mogło ich zabraknąć. Do akcji włączyli się również nasi koledzy z Policji, Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej, okazując tym samym jedność środowiska mundurowego oraz wielkie serce.

W ciągu pięciu godzin życiodajnym płynem podzieliły się osoby, które w poczuciu obowiązku i z satysfakcją oddały bezinteresownie cząstkę siebie – 7,189 litrów krwi.
 
Bardzo dziękujemy za szeroki odzew.

do góry