Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

Anna Chmura
28.04.2021

27 kwietnia 2021 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu 22 osoby przystąpiły do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

Część pisemna obejmowała test z wiedzy ogólnej oraz znajomości języka obcego. Następnie kandydaci przystąpili do testu ze sprawności fizycznej. 
Ostatnim etapem była rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci prezentowali m.in. swoje predyspozycje oraz motywację do służby. Wynik pozytywny z ww. egzaminów otrzymało 20 kandydatów. 

Kandydaci do służby w SG podczas testu z wiedzy ogólnej oraz znajomości języka obcego

Kandydaci do służby w SG podczas testu ze sprawności fizycznej

Nad przebiegiem egzaminów czuwała komisja powołana Decyzją Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzania drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, składająca się z funkcjonariuszy Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu oraz przedstawiciela Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

do góry