Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Międzynarodowa Konferencja Kynologiczna pt. „Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSS SG w Lubaniu” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Kynologiczna pt. „Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSS SG w Lubaniu”

Anna Chmura
29.04.2021

W dniach 27 - 29 kwietnia 2021 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Kynologiczna, otwierająca projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na temat: „Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSS SG w Lubaniu”.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu płk SG Jacek Wysokiński, a następnie przekazał jej prowadzenie funkcjonariuszom Zakładu Kynologii OSS SG.

Trzydniowa konferencja, w związku z sytuacją epidemiologiczną, przebiegała w formie on-line. W charakterze prelegentów wystąpili eksperci z Litwy i z Ukrainy, których służby graniczne są partnerami w projekcie, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, Agencji Frontex oraz Kynopolu. Kwestie związane z nowoczesnymi metodami szkolenia oraz rolą instruktora w szkoleniu psów przedstawione były przez podmioty zewnętrzne, zajmujące się kynologią.

Do udziału w konferencji tłumaczonej symultanicznie na język angielski, litewski i ukraiński zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb porządku publicznego w Polsce, a także funkcjonariusze Straży Granicznej związani z kynologia służbową. 

Celem projektu jest przygotowanie kadry instruktorów-selekcjonerów z zakresu kynologii służbowej w placówkach Straży Granicznej, w których rozlokowani są przewodnicy z psami różnych specjalności oraz rozbudowa infrastruktury szkoleniowej OSS SG w Lubaniu. 

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia potencjału dydaktycznego kadry Straży Granicznej oraz podniesienia poziomu wyszkolenia psów służbowych, wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa granic UE.

do góry