Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonalący „Osoby z grup wrażliwych w procedurze administracyjnej” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący „Osoby z grup wrażliwych w procedurze administracyjnej”

Anna Chmura
30.04.2021

W dniach 27 – 30.04.2021 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbył się kurs doskonalący na temat: „Osoby z grup wrażliwych w procedurze administracyjnej”.

Uczestnikami spotkania byli funkcjonariusze Straży Granicznej z Nadwiślańskiego, Morskiego, Nadbużańskiego, Podlaskiego, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. 

Uczestnicy kursu doskonalącego „Osoby z grup wrażliwych w procedurze administracyjnej” stoją przed budynkiem OSS SG w Lubaniu

Zajęcia wsparł wiedzą merytoryczną ekspert zewnętrzny, który omówił definicję osób wrażliwych, ich  identyfikację oraz potrzeby. 

Podczas szkolenia poruszono psychologiczne aspekty postępowania z ludźmi wymagającymi szczególnego traktowania, a także specyfikę prowadzenia postępowania administracyjnego z osobami małoletnimi, z doświadczeniami traumatycznymi oraz ofiarami handlu ludźmi.
Omówiono również problem narażenia na wtórny stres traumatyczny osób pracujących z cudzoziemcami.      

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu nr 1/9-2018/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Graniczne w obszarze powrotów - część II” współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Logo FAMI

do góry