Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kursu doskonalący na temat „Zasady identyfikacji cudzoziemców” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kursu doskonalący na temat „Zasady identyfikacji cudzoziemców”

Anna Chmura
28.05.2021

W dniach 24 –28.05.2021 r. funkcjonariusze z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej wspólnie z Zarządem do spraw Cudzoziemców KGSG przeprowadzili specjalną edycję kursu doskonalącego na temat „Zasady identyfikacji cudzoziemców”.

Szkolenie adresowane było do funkcjonariuszy znajdujących się w puli ekspertów Agencji Frontex o profilu funkcjonariusz ds. readmisji oraz funkcjonariuszy deklarujących chęć włączenia się do składu krajowej rezerwy ekspertów.

Tematem kursu były między innymi zagadnienia dotyczące działań identyfikacyjnych dla celów organizacji powrotu (z uwzględnieniem współpracy za pośrednictwem Europejskich Oficerów Łącznikowych ds. Powrotów), obszary współpracy z państwami trzecimi, państwami członkowskimi, Agencją Frontex w obszarze identyfikacji i powrotów, wykorzystanie systemów teleinformatycznych w obszarze powrotów oraz analiz roli Return Specialist w ramach opisanych powyżej działań.

W trakcie zajęć uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu płk SG Izabeli Walczak Europejskiego Oficera Łącznikowego ds. Powrotów w Wietnamie, ppłk SG Danuty Łazarczyk Oficera Łącznikowego SG przy Ambasadzie RP w Berlinie oraz pani Magdaleny Lubelskiej-Wróbel Naczelnika Wydziału IV Postępowań Uchodźczych Urzędu ds. Cudzoziemców. 

Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na temat różnych sytuacji napotykanych podczas wykonywania codziennych zadań służbowych.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało z projektu nr 1/9-2018/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów - część II” współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

do góry