Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Funkcjonariusze Straży Granicznej wspierają służby graniczne Republiki Macedonii Północnej i Republiki Słowenii w przeciwdziałaniu kryzysowi migracyjnemu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Funkcjonariusze Straży Granicznej wspierają służby graniczne Republiki Macedonii Północnej i Republiki Słowenii w przeciwdziałaniu kryzysowi migracyjnemu

Anna Chmura
31.05.2021

30 maja 2021 r. kolejna grupa funkcjonariuszy Straży Granicznej wyjechała na misje do Republiki Macedonii Północnej i Republiki Słowenii, w celu wsparcia tamtejszych służb w przeciwdziałaniu kryzysowi migracyjnemu.

To 2. w tym roku misja wsparcia służb granicznych Republiki Słowenii. Natomiast piąty kontyngent do Republiki Macedonii jest wyjątkowy, gdyż funkcjonariusze SG będą przewozić pomoc humanitarną na potrzeby ludności Macedonii Północnej. Z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy, strażnicy graniczni przekażą środki medyczne do walki z Covid-19: 126 tys. rękawiczek ochronnych, 100 tys. masek chirurgicznych, 10 tys. masek FFP3 oraz 660 l płynu do dezynfekcji. Jest to kolejny transport pomocy humanitarnej organizowany w ramach NATO Pandemic Response Trust Fund.

Dowódcy kontyngentów, ppłk SG Aneta Wojtanowska-Zimoń oraz ppor. SG Maria Tokarczyk po raz pierwszy zabrały na misje flagi RP, które zostały wręczone w Belwederze przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, podczas centralnych obchodów 30 rocznicy powołania Straży Granicznej. Flagę otrzymują instytucje i organizacje, które promują Polskę na świecie. Obecni dowódcy misji będą przekazywać flagę dowódcom kolejnych edycji.

Wyjazd został poprzedzony kursem doskonalącym na temat: „Przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań służbowych w ramach współpracy transgranicznej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz innymi państwami w ramach umów bilateralnych”, przeprowadzonym w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

W trakcie zajęć funkcjonariusze trenowali umiejętności strzeleckie, ćwiczyli taktykę realizacji czynności służbowych w obiektach zurbanizowanych. Szkolenie obejmowało również procedury zatrzymywania oraz doprowadzania osób zatrzymanych, ewakuację 
i samoewakuację z pojazdu, zasady udzielania pierwszej pomocy oraz przemieszczania się pojazdów uprzywilejowanych w kolumnie i terenie. Nasi słuchacze uczestniczyli również w wykładach na temat tradycji i kultury macedońskiej i słoweńskiej.
Zadania, które funkcjonariusze Straży Granicznej będą wykonywać poza granicami RP to między innymi: zapobieganie nielegalnemu przekraczaniu granicy poza przejściami granicznymi oraz rejestracja wniosków o ochronę międzynarodową i weryfikacja autentyczności dokumentów.

Zajęcia na strzelnicy

Zajęcia w obiekcie szkolenia taktycznego

zajęcia z pierwszej pomocy

Funkcjonariusze wyjeżdżający do Republiki Macedonii Północnej

Funkcjonariusze SG wyjeżdzający do Republiki Słowenii

Wyjazd funkcjonariuszy

Wyjazd funkcjonariuszy

Wyjazd funkcjonariuszy

Ładunek

do góry