Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Kolejna edycja kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejna edycja kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Anna Chmura
07.07.2021

W dniach 28.06 - 7.07.2021 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzona została 2. edycja kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 
Cytat z Talmudu "Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat"
 
W szkoleniu wzięło udział 11 funkcjonariuszy z Bieszczadzkiego, Śląskiego, Karpackiego i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Przez 9 dni intensywnych zajęć, uczestnicy doskonalili umiejętności praktyczne z zakresu:
  • resuscytacji krążeniowo-oddechowej bezprzyrządowej i przyrządowej z podaniem tlenu oraz z zastosowaniem defibrylatora zautomatyzowanego;
  • tamowania krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;
  • unieruchamiania złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć;
  • ochrony przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;
  • prowadzenia wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego,
  • stosowania tlenoterapii biernej;
  • ewakuacji z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
  • wsparcia psychicznego osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Dodatkowo funkcjonariusze zapoznali się z procedurami udzielania pomocy medycznej oraz taktyką działań ratowniczych. W zespołach podejmowali działania medyczne w zaaranżowanych wcześniej zdarzeniach. 
Nad wysokim poziomem zajęć czuwali  prowadzący szkolenie ratownicy medyczni, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz wykładowcy OSS SG.
Na koniec wszyscy uczestnicy przystąpili do egzaminu teoretycznego i praktycznego, uzyskując tytuł Ratownika KPP.
 
Jednym z zaleceń WHO jest wprowadzenie jednolitego sposobu postepowania w zakresie pierwszej pomocy w służbach ratowniczych. Ratownicy, udzielający kwalifikowanej pierwszej pomocy, ze względu na charakter wykonywanych zadań służbowych, często jako pierwsi zjawiają się na miejscu zdarzenia i muszą podejmować działania ratujące ludzkie zdrowie i życie. Zdarza się, że działają w trudnym terenie, przy ograniczonym dostępie do sprzętu wysokospecjalistycznego.
 
Uczestnicy kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas zajęć praktycznych
 
Uczestnicy kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas zajęć praktycznych
 
Uczestnicy kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas zajęć praktycznych w symulatorze dachowania
 
do góry