Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Wykład dotyczący zagadnień z obszaru zagrożeń epidemiologicznych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wykład dotyczący zagadnień z obszaru zagrożeń epidemiologicznych

Anna Chmura
09.07.2021

8 lipca br., w ramach doskonalenia lokalnego, funkcjonariusze OSS SG w Lubaniu uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez funkcjonariusza Komendy Głównej Straży Pożarnej st. brygadiera Leszka Smolarczyka.

Prowadzący szkolenie jest lekarzem, ekspertem ratownictwa medycznego oraz członkiem ciężkiej grupy poszukiwawczo - ratowniczej USAR*. Zajęcia prowadzone przez st. brygadiera Leszka Smolarczyka dedykowane były funkcjonariuszom SG, którzy realizują szkolenia zgrywające dla uczestników misji zagranicznych lub sami są uczestnikami takich misji, a także wykonujących doprowadzenia cudzoziemców drogą lotniczą i zajmujących się szkoleniami z zakresu kształtowania kompetencji kulturowych.
 
Prowadzony wykład dotyczył zagadnień z obszaru zagrożeń epidemiologicznych – w aspekcie migracji dużych grup ludności, szkodliwych czynników biologicznych oraz podstawowych założeń opieki nad poszkodowanym w ratownictwie cywilnym. Prelegent przedstawił liczne przykłady chorób zakaźnych, z jakimi funkcjonariusze SG mogą mieć styczność podczas pełnienia służby, zarówno w kraju, jak też poza granicami RP. Słuchacze zapoznani zostali m.in. z procedurą właściwego rozpoznania zakażenia, gdy do niego dojdzie oraz prawidłowego wdrożenia środków zapobiegania i kontroli, aby nie dopuścić do dalszej transmisji.

Bogate doświadczenia zawodowe w ratowaniu życia oraz  zdrowia ludzkiego, ogromna wiedza medyczna, w tym długoletnia praktyka w szpitalach, także w Afryce oraz czynny udział w niebezpiecznych akcjach ratowniczych sprawiły, że wykład st. brygadiera Leszka Smolarczyka był niezwykle interesujący i pouczający. 

Uzyskana w trakcie szkolenia wiedza zostanie wykorzystana podczas zajęć prowadzonych przez funkcjonariuszy OSS SG w Lubaniu. 

* Urban Search and Rescue (Ratownictwo w Strukturach Zurbanizowanych)

Loga OSS SG w Lubaniu i Państwowej Straży Pożarnej

 

do góry