Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Kurs doskonalący „Trening jazdy pojazdami ATV z wykorzystaniem urządzeń GPS – moduł II” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs doskonalący „Trening jazdy pojazdami ATV z wykorzystaniem urządzeń GPS – moduł II”

Dorota Tomczyk
12.07.2021

9 lipca 2021 r. grupa funkcjonariuszy Morskiego, Nadbużańskiego oraz Bieszczadzkiego Oddziału SG ukończyła ósmą edycję czterodniowego kursu doskonalącego „Trening jazdy pojazdami ATV z wykorzystaniem urządzeń GPS – moduł II”, zrealizowanego w ramach projektu nr PL/2019/PR/0068 „Bezgraniczne Bezpieczeństwo”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i zostało przeprowadzone przez instruktorów z Zakładu Ogólnozawodowego.

Głównym celem szkolenia było doskonalenie umiejętności poruszania się pojazdami ATV nabytymi na I etapie,  które mają wpływ na poziom bezpieczeństwa funkcjonariuszy w trakcie wykonywania zadań służbowych.

Ważnym elementem były ćwiczenia praktyczne, polegające na nawigowaniu przy użyciu mapy i urządzenia GPS. Słuchacze mieli za zadanie odnajdywanie się w terenie, wyznaczanie punktów oraz planowanie tras przemarszu i przejazdów pojazdami ATV.

do góry