Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Kurs doskonalący instruktorów-selekcjonerów psów specjalnych, patrolowo-obronnych oraz tropiących - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs doskonalący instruktorów-selekcjonerów psów specjalnych, patrolowo-obronnych oraz tropiących

Dorota Tomczyk
12.07.2021

12 lipca 2021 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu rozpoczęły się kursy doskonalące instruktorów–selekcjonerów psów specjalnych oraz instruktorów–selekcjonerów psów patrolowo–obronnych i tropiących realizowane w ramach projektu nr PDP V pn. „Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSG” finansowanego z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ramach kursów, które potrwają do 15 września 2021 r. słuchacze zostaną zapoznani z zasadami selekcji psów, pod kątem ich doboru do zakupu na cele służbowe, organizacją szkoleń dla  przewodników z psami, szeroko pojętą wiedzą o psie i metodach jego szkolenia, a także zasadami udzielania pierwszej pomocy zarówno osobom poszkodowanym w wyniku pogryzienia jak i psom. Ponadto w ramach zajęć programowych, kandydaci na instruktorów będą uczestniczyć w zajęciach na realizowanych obecnie szkoleniach specjalistycznych dla nowo zakupionych psów, początkowo w charakterze asystenta instruktora, a docelowo samodzielnie prowadzić pod jego nadzorem wybrane zajęcia.

W trakcie kursów kadrę instruktorską Zakładu Kynologii wspierać będą przedstawiciele partnerów w projekcie tj. eksperci z Państwowej Służby Granicznej pod Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Litwy i Centrum Kynologicznego Państwowej Służby Granicznej Ukrainy. Ponadto w ramach środków pochodzących z projektu zatrudnieni zostali pozoranci, którzy wraz z własnymi psami zaprezentują wybrane elementy tresury, m. in. z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu do szkolenia psów oraz metod pozytywnych.
Na potrzeby realizacji projektu baza OSS SG została doposażona w specjalistyczny sprzęt, który będzie wykorzystywany podczas realizacji zajęć (m. in. tor przeszkód dla psów, kombinezony do pozoracji) oraz dwa pojazdy ze specjalistyczną zabudową przeznaczoną do przewozu psów.

Wydarzeniem oficjalnie otwierającym projekt była Międzynarodowa Konferencja Kynologiczna zrealizowana w formie on-line w terminie 27-29 kwietnia 2021 r. https://www.youtube.com/watch?v=scEs_H0QAe4
W przyszłym roku przewidziane są kolejne edycje kursów dla instruktorów, zaś zakończenie projektu planowane jest na  jesień 2022 r.

Celem projektu jest przygotowanie kadry instruktorów-selekcjonerów z zakresu kynologii służbowej w Placówkach Straży Granicznej, w której rozlokowani są przewodnicy z psami różnych specjalności oraz rozbudowa infrastruktury szkoleniowej OSS SG. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia potencjału dydaktycznego kadry Straży Granicznej jak i podniesienia poziomu wyszkolenia psów służbowych wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa granic UE. Poprzez poprawę efektywności procesu szkolenia w Placówkach SG, zwiększy się zdolność użytkowa psów patrolowo – obronnych, tropiących i specjalnych (do wyszukiwania narkotyków oraz do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni). Projekt ma na celu w efekcie końcowym zwiększenie bezpieczeństwa granic UE oraz wzrost świadomości lokalnej społeczności nt. skuteczności psów służbowych SG.

 

 

 

do góry