Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Warsztaty w zakresie realizacji decyzji powrotowych, wydawanych przez SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warsztaty w zakresie realizacji decyzji powrotowych, wydawanych przez SG

Tomasz Kaniak
19.07.2021

W dniach 13 – 16.07.2021 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu w obiekcie szkoleniowym w Szklarskiej Porębie odbyły się warsztaty w zakresie realizacji decyzji powrotowych wydawanych przez SG.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez funkcjonariuszy Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG wspólnie z pracownikami oraz funkcjonariuszami Zarządu ds. Cudzoziemców KGSG. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, którzy podzielili się doświadczeniami w prowadzeniu spraw powrotowych na etapie odwoławczym i skargowym.  
W trakcie szkolenia omówiono między innymi przebieg postępowania dotyczącego zobowiązania cudzoziemca do powrotu przed organem I instancji, a także orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach decyzji powrotowych.
Dużo uwagi poświęcono również praktycznym aspektom udzielania zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz na pobyt tolerowany.

Logo Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

do góry