Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Warsztaty „Gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych w zakresie powrotów” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warsztaty „Gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych w zakresie powrotów”

Anna Chmura
03.09.2021

W dniach 1 – 3.09.2021 r. w Obiekcie Szkoleniowym Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Szklarskiej Porębie odbyły się warsztaty nt. „Gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych w zakresie powrotów”.

W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze, którzy z ramienia komend oddziałów SG odpowiadają za przetwarzanie oraz weryfikację danych statystycznych w zakresie raportów dot. kontroli legalności zatrudnienia i danych z modułu ZOB. 

Uczestnicy warsztatów „Gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych w zakresie powrotów”

W trakcie szkolenia omówiono szereg informacji wpływających na poprawność ewidencjonowanych zdarzeń w systemie CBD SG SWK oraz CBD SG SOC, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru raportowania nowego modułu ZOB oraz KLZ.

Przedsięwzięcie zostało współfinansowane z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - projekt 1/9–2018/BK–FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II”.

 

do góry