Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonalący „Trening bezpiecznej jazdy pojazdami ATV w różnych warunkach terenowych – moduł I” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący „Trening bezpiecznej jazdy pojazdami ATV w różnych warunkach terenowych – moduł I”

Dorota Tomczyk
10.09.2021

10.09.2021 r. grupa funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego oraz Bieszczadzkiego Oddziału SG ukończyła dwunastą edycję czterodniowego kursu doskonalącego „Trening bezpiecznej jazdy pojazdami ATV w różnych warunkach terenowych – moduł I”, zrealizowanego w ramach projektu nr PL/2019/PR/0068 „Bezgraniczne Bezpieczeństwo”. Szkolenie współfinansowane jest z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i zostało przeprowadzone przez instruktorów z Zakładu Ogólnozawodowego OSS SG.

Głównym celem kursu było nabycie umiejętności poruszania się pojazdami ATV, które mają wpływ na bezpieczeństwo funkcjonariusza podczas ochrony granicy państwowej. Ważnym elementem zajęć było kształtowanie prawidłowych zachowań, związanych z bezpieczną jazdą oraz dbałość o powierzony sprzęt służbowy SG. Dzięki zdobytej wiedzy funkcjonariusze mogą bezpiecznie realizować stawiane zadania w ochronie naszych granic wykorzystując nowoczesne pojazdy ATV.

do góry