Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Kurs doskonalący nt. „Rozpoznawanie środków psychoaktywnych, udzielanie pierwszej pomocy osobom będących pod ich wpływem oraz profilaktyka zjawisk wynikających z używania substancji psychotropowych w miejscu pracy i pełnienia służby” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący nt. „Rozpoznawanie środków psychoaktywnych, udzielanie pierwszej pomocy osobom będących pod ich wpływem oraz profilaktyka zjawisk wynikających z używania substancji psychotropowych w miejscu pracy i pełnienia służby”

Sonia PLEŚNIEROWICZ
08.11.2021

W dniach 02 – 05.11.2021 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego nt. „Rozpoznawanie środków psychoaktywnych, udzielanie pierwszej pomocy osobom będących pod ich wpływem oraz profilaktyka zjawisk wynikających z używania substancji psychotropowych w miejscu pracy i pełnienia służby”.

Szkolenie adresowane był do funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, którzy pełnią służbę i wykonują zadania na stanowisku pracy, związanym z narażeniem na kontakt z osobami będącymi pod wpływem środków psychotropowych, a także do wszystkich osób w ramach profilaktyki występowania zjawisk uzależnień w miejscu pracy i pełnienia służby.

Słuchacze mieli okazję zdobyć wiedzę i umiejętności, mi. in. w zakresie:

 • rozróżniania uzależnień od substancji psychoaktywnej,
 • psychospołecznych  konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych,
 • polskich i międzynarodowych (WHO, UE)  regulacji prawnych, związanych z substancjami narkotykowymi,
 • weryfikacji substancji potencjalnie narkotycznej przy pomocy dostępnych narkotestów,
 • prawnych konsekwencji zażywania i posiadania substancji psychoaktywnych w życiu prywatnym, jak i służbowym,
 • rozpoznawania akcesoriów służących do zażywania narkotyków,
 • instytucji oraz możliwości radzenia sobie z problemem narkotyków  w środowisku pracy i służby.

W przedsięwzięciu udział wzięli funkcjonariusze z Bieszczadzkiego, Karpackiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego OSG, a także z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu.

 

 • Wykładowca tłumaczący dwóm funkcjonariuszom na sali wykładowej.
  Kurs doskonalący nt. „Rozpoznawanie środków psychoaktywnych, udzielanie pierwszej pomocy...
 • Dwóch funkcjonariuszy przy fantomie - udzielanie pierwszej pomocy.
  Kurs doskonalący nt. „Rozpoznawanie środków psychoaktywnych, udzielanie pierwszej pomocy...
 • Grupa kursantów na sali wykładowej.
  Kurs doskonalący nt. „Rozpoznawanie środków psychoaktywnych, udzielanie pierwszej pomocy...

 

do góry