Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Przeprowadzanie wydaleń z terytorium RP cudzoziemców drogą lotniczą - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przeprowadzanie wydaleń z terytorium RP cudzoziemców drogą lotniczą

Sonia PLEŚNIEROWICZ
22.11.2021

W dniach 15-19.11.2021 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zrealizowali kurs nt. ”Przeprowadzanie wydaleń z terytorium RP cudzoziemców drogą lotniczą”.

Szkolenie skierowane było do funkcjonariuszy przewidzianych lub biorących udział w doprowadzeniach cudzoziemców drogą lotniczą. W trakcie zajęć słuchacze zapoznali się aspektami prawnymi doprowadzeń przymusowych, z uwzględnieniem operacji organizowanych pod auspicjami Agencji FRONTEX.  Omówiono zakres użycia środków przymusu bezpośredniego na pokładzie statków powietrznych w oparciu o przepisy lotnicze. W trakcie kursu poruszone zostały również zagadnienia komunikacji niewerbalnej, różnic kulturowych oraz komunikacji w języku angielskim. Część praktyczna zawierała trening użycia środków przymusu bezpośredniego, a także symulację całej operacji powrotowej. W szkoleniu brali udział funkcjonariusze z Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz z Komendy Głównej Straży Granicznej. 

Przedsięwzięcie zorganizowane zostało w ramach projektu 1/9-2018//BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II”.

 

  • Grupa funkcjonariuszy przed budynkiem Ośrodka
    Przeprowadzanie wydaleń z terytorium RP cudzoziemców drogą lotniczą
  • Podczas ćwiczeń
    Przeprowadzanie wydaleń z terytorium RP cudzoziemców drogą lotniczą

 

Logo FAMI

do góry