Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Pierwsza edycja kursu doskonalącego nt.: „Cudzoziemiec w postępowaniu karnym i wykroczeniowym” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pierwsza edycja kursu doskonalącego nt.: „Cudzoziemiec w postępowaniu karnym i wykroczeniowym”

Sonia PLEŚNIEROWICZ
20.12.2021

W dniach 14 – 17.12.2021 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzili pierwszą edycję kursu doskonalącego nt.: „Cudzoziemiec w postępowaniu karnym i wykroczeniowym”.

Szkolenie adresowane było do funkcjonariuszy Straży Granicznej pionu ds. cudzoziemców, którzy w trakcie służby przeprowadzają czynności kontrolne i weryfikacyjne, skutkujące wszczęciem właściwego postępowania.
Głównym celem przedsięwzięcia było pogłębienie wiedzy w zakresie przepisów karnych i wykroczeniowych, w oparciu o zadania ustawowe SG. W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze z Bieszczadzkiego, Warmińsko-Mazurskiego, Nadbużańskiego,  Morskiego, Nadwiślańskiego, Śląskiego, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie.

Projekt nr NMF/PA18/001 pn.: „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji”, współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 Program „Sprawy wewnętrzne”.

 

  • Kursanci podczas wykładu na sali
    Pierwsza edycja kursu doskonalącego nt.: „Cudzoziemiec w postępowaniu karnym ...
  • Kursanci na sali wykładowej
    Pierwsza edycja kursu doskonalącego nt.: „Cudzoziemiec w postępowaniu karnym ...
  • Kursanci wraz z wykładowcami przed budynkiem Ośrodka
    Pierwsza edycja kursu doskonalącego nt.: „Cudzoziemiec w postępowaniu karnym ...

 

Logo Norway Grants

do góry