Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Sonia PLEŚNIEROWICZ
18.05.2022

W dniach 09 - 18.05.2022 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się trzecia edycja kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, w której wzięli udział funkcjonariusze z Bieszczadzkiego, Śląskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG. Szkolenie przeprowadzili wykładowcy OSS SG w Lubaniu, ratownicy medyczni oraz funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej.

Głównym celem kursu było przygotowanie uczestników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w czasie akcji ratowniczych do momentu przekazania ich jednostkom medycznym. Ratownicy udzielający kwalifikowanej pierwszej pomocy, ze względu na charakter wykonywanych zadań służbowych, często są pierwsi na miejscu zdarzenia. Mają pierwszy kontakt z osobą w stanie nagłego zagrożenia życia i muszą podejmować działania mające na celu jego uratowanie. Podczas szkolenia słuchacze zdobywali wiedzę i doskonalili umiejętności praktyczne, przy wykorzystaniu sprzętu specjalistycznego przeznaczonego m.in. do ćwiczeń z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dodatkowo zapoznawali się z procedurami udzielania fachowej pomocy medycznej. Aby sprawdzić nabyte umiejętności, w zespołach podejmowali działania ratownicze w zaaranżowanych scenkach sytuacyjnych. Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu końcowego, uzyskując tytuł ratownika. Nad przebiegiem egzaminu czuwał lekarz - specjalista medycyny ratunkowej. 

  • Zajęcia z kursu pierwszej pomocy
    Kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • Zajęcia z kursu pierwszej pomocy
    Kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • Zajęcia z kursu pierwszej pomocy
    09-18.05.20222_Pierwsza_pomoc_03

do góry