Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Warsztaty instruktorów taktyki i technik interwencji dla funkcjonariuszy SG i BPOL - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warsztaty instruktorów taktyki i technik interwencji dla funkcjonariuszy SG i BPOL

Urszula Piechota
20.05.2022

W dniach 16 - 18 maja 2022 r. funkcjonariusze Zakładu Ogólnozawodowego oraz Zakładu Zabezpieczenia Działań Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu brali udział w warsztatach trenerów policyjnych i instruktorów technik interwencji, zorganizowanych wspólnie z Inspekcją Policji Federalnej Niemiec.

Podczas trzydniowego spotkania, które odbyło się we Frankfurcie nad Odrą, uczestnicy warsztatów podsumowali dotychczasowe wyniki wcześniej odbytych spotkań, pod kątem technik interwencji oraz taktyki kontroli osób i pojazdów. Celem warsztatów było opracowanie kolejnej części wspólnego katalogu technik i taktyki interwencji, opartego na obowiązujących w tym zakresie przepisach (zarówno po stronie polskiej jak i po stronie niemieckiej) oraz wzajemnym doświadczeniu. Opracowane zagadnienia będą stanowić materiał szkoleniowy dla instruktorów i multiplikatorów polsko-niemieckiej współpracy, będący podstawą do dalszych szkoleń z ww. zakresu. Materiał ten pełni rolę swego rodzaju „podręcznika dobrych praktyk”, mającego na celu wdrożenie jednakowych standardów współpracy podczas realizacji wspólnych polsko-niemieckich patroli. Uzgodniono, że niezbędne jest poszerzanie zakresu szkoleń o kolejne, bardziej skomplikowane elementy.

Przygotowano także założenia do planowanych ćwiczeń praktycznych o jednakowej treści dla wszystkich wspólnych polsko-niemieckich placówek. Scenariusze powstały na podstawie wcześniej realizowanego materiału szkoleniowego w ramach projektu, przy wsparciu funduszy europejskich, projekt pn. „Wzmocnienie Wspólnych polsko-niemieckich placówek”  Internal Security Fund – ISF). Planowana realizacja – lata 2023-2025.

do góry