Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Kurs doskonalący nt. „Zasady identyfikacji cudzoziemców” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący nt. „Zasady identyfikacji cudzoziemców”

Urszula Piechota
10.06.2022

W dniach 06 - 10.06.2022 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący nt. „Zasady identyfikacji cudzoziemców”. Szkolenie skierowane było do funkcjonariuszy SG pionu ds. cudzoziemców oraz funkcjonariuszy zaangażowanych bezpośrednio w procedury dotyczące organizacji powrotów cudzoziemców.

Tematyka szkolenia obejmowała między innymi takie zagadnienia jak: metody identyfikacji cudzoziemców, działania identyfikacyjne dla celów organizacji powrotu (z uwzględnieniem współpracy za pośrednictwem Europejskich Oficerów Łącznikowych ds. Powrotów). Wiele uwagi poświęcono współpracy z państwami trzecimi, państwami członkowskimi UE, Agencją Frontex w obszarze identyfikacji i powrotów, wykorzystaniu systemów teleinformatycznych oraz umów o readmisji do identyfikacji cudzoziemców.

W trakcie zajęć uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu por. SG Edyty Skibińskiej Europejskiego Oficera Łącznikowego ds. Powrotów w Uzbekistanie oraz pani Magdaleny Lubelskiej-Wróbel Naczelnika Wydziału IV Postępowań Uchodźczych Urzędu ds. Cudzoziemców.

Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na temat różnych sytuacji, napotykanych podczas wykonywania codziennych zadań służbowych.

  • Zdjęcie grupowe
    Kurs doskonalący nt. „Zasady identyfikacji cudzoziemców”
  • Kursanci podczas wykładu
    Kurs doskonalący nt. „Zasady identyfikacji cudzoziemców”
  • Kursanci podczas wykładu
    DSC_4408 Zasady identyfikacji cudzoziemców FAMI 06-10.06.2022 r

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało z projektu nr 1/9-2018/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Graniczne w obszarze powrotów -część II”, współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

do góry